Yayınlar

Yayınlar

DeM gerek kendi araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında gerekse paydaşlarının projelerine ortak olarak eğitim ve öğrenme alanlarında yayınlar üretir.