Deneyimsel Eğitim için Değerlendirme Rubrik

Deneyimsel Eğitim için Değerlendirme Rubrik

Açıklama:

Yönetim Kuru Başkanımız Mustafa Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. İlke Evin Gencel ve Deneyimsel Öğrenme Teorisinin kuramcıları olan Alice Kolb ve David Kolb’un birlikte kaleme aldıkları “Deneyimsel Eğitim için Rubrik” makalesi yayınlandı. Makalede detayları paylaşılan Rubrik, bir yaygın eğitim programının Deneyimsel Öğrenme Kuramını ne kadar kapsadığını değerlendiren nitel bir ölçek olma özelliği taşıyor.

Yazarlar:

Ilke Evin Gencel
Izmir Democracy University

Mustafa Erdogan
Experiential Training Center

Alice Y. Kolb
Experience Based Learning Systems

David A. Kolbiv
Experience Based Learning Systems