Programlar

DeM Eğitici Eğitimi

Eğitici Eğitimi
programımızı inceleyin.

DENEYİMSEL ÖĞRENME EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Amaçlar

 • Deneyimsel Öğrenme & Eleştirel Pedagojinin harmanlandığı DeM Eğitici Eğitimi Programını yaygınlaştırmak ve eğitimcilerin deneyimsel öğrenme konusundaki yetkinliklerini güçlendirmek.

Başarılar

 • 2016 yılında Türkiye’de geliştirilen ilk DeM Eğitici Eğitiminin ardından üç kez daha düzenlenen program şu ana kadar 13 ülkeden toplamda 108 eğitimci için uygulandı.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Programları için Deneyimsel Öğrenme Eğitici Eğitimi Kurs Programı geliştirildi.

Türkçeleştirme

Türkiye'nin Deneyimsel Öğrenme Platformu

DENEYIMSELOGRENME.COM

Amaçlar

 • Deneyimsel Öğrenme kaynaklarının Türkçe’ye kazandırılması.
 • Eğitim ve öğrenme metotlarının Türkçeleştirilmesi.
 • Türkçe literatürdeki deneyimsel öğrenme yayınlarının derlenmesi.

Başarılar

 • Kolb’un yeni 9 Öğrenme Stili Envanterini Türkçeleştirdik.
 • Kolb Eğitici Rol Profillerini Türkleştirdik.
 • Deneyimsel Öğrenme Alanları Konseptini Türkçeleştirdik.
 • Deneyimsel Öğrenme alanında Türkçe kaynak ve araçlar için DENEYIMSELOGRENME.COM‘u hazırladık.

Dijitalleştirme

demgah çemberine katıl ArGe çalışalarında yer al.

demgah çemberi

Amaçlar

 • Deneyimsel Öğrenme kaynaklarının dijitalleştirilmesi ve e-öğrenme ortamlarına aktarılması.
 • Dijital öğrenme araçlarının ve e-öğrenme sistemlerinin deneyimsel öğrenme tabanlı hale getirilmesi.

Başarılar

Yaygın Eğitim

Yaygın eğitim eğitmenleriniz için Deneyimsel Öğrenme Atölyesi talep edebilirsiniz.

ATÖLYE TALEP ET

Amaçlar

 • Yetişkinler için deneyimsel öğrenme metodolojisinin geliştirilmesi.
 • Yaygın eğitim eğitmenlerinin gelişimlerinin desteklenmesi.
 • Yaygın eğitimin yaygınlaştırılması.
 • Yaygın eğitim ve örgün eğitim arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi.

Başarılar

 • Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Teorisi ve Paulo Freire’nin Ezinlenlerin Pedagojisinin teorik ve pratik sentezinin yapıldığı Ezilenlerin Deneyimsel Pedagojisi konseptini geliştirdik.
 • Yaygın Eğitim için Diyalog projesi ile T.C. Milli eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapısal bir işbirliği başlattık.

Örgün Eğitim

Öğretmenleriniz için Deneyimsel Öğrenme Atölyesi talep edebilirsiniz.

ATÖLYE TALEP ET

Amaçlar

 • Örgün eğitim dersleri için deneyimsel öğrenme metodolojisinin geliştirilmesi.
 • Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi.
 • Öğrencilerin kişisel sosyal becerilerini destekleyecek programların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.
 • Yaygın eğitim ve örgün eğitim arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi.

Başarılar

 • Londra HEC liderliğindeki Hearts of Communities isimli projede, ilköğretim öğrencilerinin aktif vatandaşlık yetkinliklerinin güçlendirilmesi için okul, veli, sivil toplum, arasında işbirliğini içeren yeni bir eğitim modeli geliştirdik.

Mesleki Eğitim

Mesleki Eğitim Eğitimcileriniz için Deneyimsel Öğrenme Atölyesi talep edebilirsiniz.

ATÖLYE TALEP ET

Amaçlar

 • Meslek grupları için deneyimsel öğrenme metodolojisinin geliştirilmesi.
 • Mesleki eğitim eğitmenlerinin gelişimlerinin desteklenmesi.
 • Mesleki eğitim için sektörler arası ve disiplinler arası işbirliğinin artırılması.

Başarılar

 • Türkiye, Almanya, Fransa ve İtalya Basketbol Federasyonları ortaklığında yürütülen Hakem Eğitim Projesi kapsamında hakemler için uygulanan mesleki eğitim programlarının deneyimsel öğrenme tabanlı hale dönüştürülmesini sağladık.

Spor

Spor Eğitmenleriniz için Deneyimsel Öğrenme Atölyesi talep edebilirsiniz.

ATÖLYE TALEP ET

Amaçlar

 • Spor eğitimi için deneyimsel öğrenme metodolojisinin geliştirilmesi.
 • Deneyimsel öğrenmede sporun bir yöntem olarak kullanımının artırılması.
 • Spor değerleri konusunda farkındalık çalışmalarının yükseltilmesi.
 • Spor eğitimcilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi.

Başarılar

 • Türkiye Basketbol Federasyonu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen Tribüne Renk Kat projesi kapsamında taraftar şiddetinin önüne geçmek için bir eğitim ve dönüşüm modeli geliştirildi.
 • Sporun deneyimsel öğrenmede kullanımı ve deneyimsel öğrenmenin spor eğitiminde kullanımını artırmak için Spor Yoluyla Deneyimsel Öğrenme projesi başlatıldı.

Gençlik Çalışmaları

DeM Gençlik Ağına katıl.

DeM GENÇLİK AĞI

Amaçlar

 • Gençlik çalışmalarında deneyimsel öğrenmenin yaygınlaştırılması.
 • Gençlerin yirmi birinci yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi.
 • Gençlik çalışanlarının kapasitelerinin artırılması.

Başarılar

 • İstanbul’da Marmara ve Medipol Üniversitelerinde DeM Öğrenci Kulüplerini kurduk.
 • Gençlerin ücretiz yurtdışı hareketliliği için her yıl uluslararası gençlik değişimleri ve eğitim kursları düzenliyoruz.
 • Gençlik çalışmalarında oyun metodolojisini geliştirmek için uzun dönemli uluslararası bir proje yürütmekteyiz.