Türkiye Ulusal Ajansı Eğitici Eğitimi Programlarının İçerik Ve Yöntemlerinin Deneyimsel Öğrenme Teorisine Göre İncelenmesi

Türkiye Ulusal Ajansı Eğitici Eğitimi Programlarının İçerik Ve Yöntemlerinin Deneyimsel Öğrenme Teorisine Göre İncelenmesi

Açıklama:

Yaygın eğitim programlarının deneyimsel öğrenme teorisine uygunluğunun ölçülmesi için nitel bir ölçme aracının (rubrik) geliştirildiği yüksek lisans tezi.

Yazar:

Mustafa ERDOĞAN

Üniversite & Program:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Sosyal Projeler Ve Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Tez Danışmanı:

Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Jüri Üyesi:

Dr. Öğr. Üyesi Özge Onursal BEŞGÜL

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Jüri Üyesi:

Doç. Dr. İlke Evin GENCEL

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Tezin Onaylandığı Tarih: 12.09.2019

Toplam Sayfa Sayısı:116

Anahtar Kelimeler                                      Keywords

1) Yaygın Eğitim                                           1) Non Formal Education

2) AB Gençlik Programı                               2) EU Youth Program

3) Ulusal Ajans                                              3) National Agency

4) Eğitici Eğitimi                                          4) Training of Trainers

5) Deneyimsel Öğrenme                               5) Experiential Learning