Ezilenlerin Deneyimsel Pedagojisi

Ezilenlerin Deneyimsel Pedagojisi

Açıklama:

DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi’nin, Sivil Toplum Diyaloğu IV Eğitim Programı kapsamında yürüttüğü Deneyimsel Öğrenme Projesinin sonucunda üretilmiş olan Deneyimsel Öğrenme ve Ezilenlerin Pedagojisinin sentezini içeren eğitim kitabı.

Editör & Yazar:

Mustafa ERDOĞAN

Yazarlar:

A. Alper AKYÜZ

Kayhan KARLI

M. Volkan MÜDERRİSOĞLU

Hikayeleştiren:

Eda BAYRAKTAR

Grafik Tasarım:

Agah Selim SESLİ

Yıl: 2017