Yaygın Eğitim ve Deneyimsel Öğrenme

Yaygın Eğitim ve Deneyimsel Öğrenme

Açıklama:

Deneyimsel Eğitim Merkezinin, Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu V Hibe Programı çerçevesinde yürütmüş olduğu “Yaygın Eğitim İçin Diyalog” isimli proje kapsamında üretilmiştir. Bu kitabın tüm yayın hakları Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneğine aittir. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Editör & Yazar:

Mustafa Erdoğan

Yazarlar:

İlke Evin Gencel

M. Volkan Müderrisoğlu

Tuğba Ata Solmaz

Yıl: 2020