Projeler

Yaygın Eğitim Projeler

Erasmus+ KA2 Bridge Synergy Projesi

“Bridge Between Europe and Asia called Synergy Capacity Building in the field of Youth” projesi, Avrupa ve Asya’daki gençlik organizasyonlarının kapasitelerini geliştirerek gençlerin yerel, ulusal ve uluslararası arenada girişimcilik alanında güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Tarih: 2018 Şubat – 2019 Haziran

Games As Tool For Social Change Projesi

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Deneyimsel Eğitim Merkezi’nin ortaklığıyla yürütülen “ Games As Tool For Social Change” projesi, uzun dönem bir Eğitici Eğitimini kapsayacak. Proje sonunda oyun metodolojisini ve araçlarını içeren bir Eğitim Manueli üretilecek.

Tarih: 2019 Nisan – 2021 Ocak

Yaygın Eğitim İçin Diyalog

AB ve Türkiye’deki Sivil toplum Kuruluşları ( STK) arasında ikili değişimler ve işbirlikleri yoluyla Türkiye’deki yaygın eğitimin tanınırlığına ve gelişimine katkı sunmak.

Tarih: 2019 Nisan – 2020 Haziran

Spor Yoluyla Eğitimde Deneyimsel Öğrenme Projesi

Beceri geliştirme üzerine odaklanarak deneyimsel öğrenme metodolojisine dayalı sporda ve sporla eğitimin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Tarih: 2020 Ocak – 2020 Aralık

Yes We Can! Projesi

Yes We Can projesinin hedef grubu, Bilişim ve İletişim  Teknolojileri okuryazarlığı düşük 60+ yetişkinlerdir. Proje, bu hedef grubunu yaşam boyu öğrenme süreçlerinde destekleyecek mevcut ve yeni Bilişim Teknolojileri araçlarını kullanmalarını sağlama girişimi olmayı amaçlamaktadır.

Tarih: 2019 Eylül – 2022 Haziran

GET YES 2 Projesi

 Projenin temel amacı altı ortağın bilgi birikimini ve teknik kapasitelerini geliştirmek ve bununla yeni eğitmenler, çalışma standartları, deneyim alışverişi ve oluşturulan hizmetler aracılığıyla genç girişimcileri yeni işler yaratmaya teşvik etmektir. Projenin katma değer ise, dünya çapındaki CEFE merkezleri arasında standardizasyon ve ağ oluşturmadır.

Tarih: 2020 Kasım – 2022 Ekim

Youth Workspace Projesi

Youth Workspace Projesi, Estonya, Litvanya ve Türkiye arasında, geliştirilen yenilik faaliyetlerinde ortak bir zemin bulmak için çalışma dünyasını ve gençleri bir araya getiren stratejik bir işbirliği projesidir.

Tarih: 2020 Ekim – 2022 Aralık

STORYsilience

Birleşik Krallık, Türkiye ve Slovenya olmak üzere her üç ülkede COVID-19 pandemisi sırasında “iyi olma hali” ile ilgili hikayelerini yeniden anlatmak üzere çocukları ve gençleri hedeflemektedir. Proje, gençlerle birlikte, toplumumuzda sesi daha az duyulmuş/duyulmamış insanların hikayelerini ortaya çıkarmak, bu hikayeleri sanat performanslarıyla yeniden yorumlamak ve çalışmayı her üç ülkedeki kültür kurumlarında (tiyatrolar, galeriler, kütüphaneler, tarihi miras alanları vs.) yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Tarih: 2021 Mayıs – 2023 Mart

Öz Yönetimsel Öğrenme

IELN NGO’nun koordinatörlüğünde, Türkiye’den Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği, Malta’dan Prisms ve Kuzey Makedonya’dan CEFE Macedonia’nın ortaklığı ile  gerçekleştirilmektedir. Proje; gençlerin iş gücüne katılımını ve ömür boyu öğrenmeyi sağlayarak, kendiliğinden yönlendirilen öğrenme becerilerini geliştirmek için yeni bir kanıta dayalı yöntem sunmayı amaçlamaktadır.

Tarih: 2021 – 2024

Örgün Eğitim Projeleri

SAT | Fen Derslerinde Drama

“Science At Theatre” projesi zorunlu eğitim müfredatında öngörülen bilim konularının drama teknikleri ile aktarılması konusunda öğretici yöntemleri teşvik eder. Bu yöntem, Roma Üniversitesi Fizik Bölümü “Tor Vergata” ve kültürel dernek “IL Globetto” tarafından geliştirildi ve on yıllın üzerinde uzun süredir devam eden orta okul öğrencilerine yönelik “Bilim Performansları”’ deneyiminin, üretimi, organize edilmesi ve yayımlanmasının bir sonucudur.

Tarih: 2013 – 2015

İSTKA - 3X3 Basketbol Projesi

Sosyal açıdan kısıtları bulunan gençlerin spor yoluyla fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı gelişimlerinin sağlanması, potansiyellerinin ortaya çıkartılması ve özellikle risk altındaki gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmeleri yoluyla, suçtan ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamaktır.

Tarih: 2014 – 2015

Deneyimsel Öğrenme Projesi

Deneyimsel Öğrenme Projesi; Deneyimsel Eğitim Merkezi tarafından yürütülen örgün eğitim ve yaygın eğitimde kaliteyi artırmayı ve okulu erken terk ile mücadele etmeyi hedefleyen uluslararası bir projedir.

Heart of Communities Projesi

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Deneyimsel Eğitim Merkezi’nin ortaklığıyla yürütülen “ @The Hearth of Communities” projesi, gençlerin yerelde, bölgede, ulusalda, Avrupa’da veya küresel düzeyde güçlendirilmesini, katılımını ve aktif vatandaşlığını teşvik etmeyi hedefler.

Tarih: 2018 Eylül – 2021 Mart

VR4GIFTED (Bizler Yetenekliyiz)

Proje, yetenekli öğrencilerin kapsayıcı sınıflardaki eğitiminin karmaşık talepleri ile başa çıkabilen öğretmen adaylarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında eğitilecek öğretmen adayları, geleneksel öğretimin deneyimsel öğrenme ve sanal gerçekliğin kullanımı ile birleştirildiği öğrenme ortamlarında üstün yetenekli öğrenciler için öğretim stratejileri hakkında bilgi edinme fırsatına sahip olacaklar. 

Learning By Doing

Projenin amacı, deneyimsel öğrenmenin farkındalığını artırmak, öğrencilerin deneyimsel öğrenme faaliyetlerine katılımları yoluyla eleştirel düşünme, öğrenmeyi öğrenme ve vatandaşlık yeterlilikleri başta olmak üzere temel yeterliliklerini geliştirmek, öğretmenlerin becerilerini geliştirmek ve yeni pedagoji yöntemlerinin kullanımı yoluyla pratik deneyimlerini artırmaktır.

Tarih: 2021 – 2024