VR4GIFTED Üstün Zekalı Eğitimde Deneyimsel Öğrenme ve Sanal Gerçeklik

VR4GIFTED (Bizler Yetenekliyiz)

Proje Hakkında

Genel Amaç
Proje, yetenekli öğrencilerin kapsayıcı sınıflardaki eğitiminin karmaşık talepleri ile başa çıkabilen öğretmen adaylarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında eğitilecek öğretmen adayları, geleneksel öğretimin deneyimsel öğrenme ve sanal gerçekliğin kullanımı ile birleştirildiği öğrenme ortamlarında üstün yetenekli öğrenciler için öğretim stratejileri hakkında bilgi edinme fırsatına sahip olacaklar. Bu kombinasyon, yetenekli öğrencilerin eğitimi için paradigma görevi görebilecek zengin öğrenme deneyimleri yaratacaktır.

Özel Hedefler

-Eğitim müfredatının geliştirilmesi – “Sınıf içi yetenekli çocuklar için kapsayıcı sınıflardaki sınıf yönetimi ve öğretme stratejileri” başlıklı deneyimsel öğrenmeyi kolaylaştıracak uygun sanal gerçeklik kaynaklarının üretiminin yer alacağı ders program.

ÇIKTILAR

Projenin entelektüel çıktıları:

(a) Bir eğitim müfredatı – Öğretmen adaylarını kapsayıcı yetenekli eğitimin ayrıntıları ile tanıştırmak için müfredat. Müfredatın uygulanmasında, “deneyimsel öğrenme” en önemli rolü oynayacak şekilde modern öğretim stratejileri kullanılacaktır.

Eğitim müfredatının ana bileşenleri:

– Üstün yetenekli ve yetenekli öğrencilerin özellikleri (üstünlük ve dezavantajları)

– Üstün yetenekli öğrencilerin yetersizliği

– Üstün yetenekli ve yetenekli eğitimi uygulamaya koyma çabaları (duygusal, bilişsel ve sosyal becerilerin gelişimi) Üstün yetenekli ve yetenekli eğitim türleri ve kapsayıcı eğitimin önemi

-Kapalı üstün yetenekli eğitimin yapısal yönetimi (üstün yetenekli ve yetenekli öğrenciler için kapsayıcı uygulama senaryoları)

Eğitim müfredatının belirli odakları:

– Çeşitliliği sağlamak ve dahil olmayı uygulamak

-Farklılaşmış talimat

-Kültürel zenginleştirme

-Müfredatı zenginleştirme

-Kademeli ödevler

-Özel değerlendirme kriterleri

(b) yetenekli öğrencilerin sıradan sınıflarda düzgün işleyişinde zorluklarla karşı karşıya olan ve kapsayıcı eğitim gerektiren senaryoları kullanan VR kaynakları.

Öğretmen adaylarının kapsayıcı yetenekli eğitime ilişkin bilgisi, programın etkinliğinin kararlaştırılması için, eğitim programının başlangıcından önce ve kapanmasından sonra değerlendirilecektir.

Künye

Proje Adı : Üstün Zekalı Eğitiminde Deneyimsel Öğrenme ve Sanal Gerçekliğin Entegrasyonu

Süre : 24 Ay

Başvuran Kurum : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Program : ERASMUS+ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2)

Proje Ortakları :

  • COMU- CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
  • UOM- UNIVERSTIY OF MACEDONIA
  • SAN- SPOLECZNA AKADEMIA NAUK
  • NARA EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
  • UCAM- FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO
  • APEC CONSULTING

Proje İştirakçileri :

  • DeM TÜRKİYE- DENEYIMSEL EGITIM MERKEZI

Proje Faaliyetleri

Uluslararası Toplantılarımızın Yeni Rotası Polonya!
Yeni Proje Yine Açılış