Youth Workspace Projesi – 2022

Youth Workspace Projesi - 2022

Proje No: 2020-2-EE01-KA205-078065
Proje süresi: 01.10.2020 – 31.12.2022

ORTAKLAR:
Rõuge Kaugtöökeskus, ESTONYA
Rõuge Noorsootöö Keskus, ESTONYA
Asociacija Aktivistai, Litvanya
DEM Türkiye, Türkiye

PROJE HAKKINDA

Youth Workspace Projesi, Estonya, Litvanya ve Türkiye arasında, geliştirilen yenilik faaliyetlerinde ortak bir zemin bulmak için çalışma dünyasını ve gençleri bir araya getiren stratejik bir işbirliği projesidir.
Bu ortaklık, özellikle NEET  ve daha az fırsata sahip diğer gençlerin, insana yakışır çalışma uygulamalarının topluma dahil olmanın bir çözümü olabileceği hedefiyle, geleneksel çalışma düzenlemelerinin yanında giderek artan bir şekilde tanıtılan esnek çalışma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır. İstahdamdan uzak kalmalarının sebebi bu gençler için çoğunlukla  çeşitli engellerde (özel ihtiyaçlar, sosyal ve ekonomik engeller, aileye bakma vb.) yatmaktadır.
Yenilikçi çalışma ortamları, gençlerin yeni çalışma ve girişimcilik biçimlerine katılmaları için bir çözüm olabilir. Bu tür yeni sinerjiler yaratmak için toplumda farklı işbirlikçi çözümlere ve yenilikçi sosyal değişime ihtiyaç vardır. Gençlerle çalışan gençlik çalışanları da bu sorunları gençler arasında ele almaya ve çalışma hayatına entegrasyonlarını desteklemeye hazır olmalıdır.
Proje kapsamında Türkiye’de 1 eğitim kursu düzenlenmiş ve gençlik çalışanlarının gençleri uzaktan çalışmaya yönlendirmeleri konusunda yetkinlikleri artırılmıştır. Ayrıca Estonya ve Litvanya’da uzaktan çalışma ve ortak çalışma alanları ziyaret edilerek farklı modeller gözlemlenmiştir.
Proje sonunda bir e-rehber çıkartılarak, gençlerin uzaktan çalışma konusunda farklı fırsatları öğrenebilmeleri ve gençlik çalışanları için de yetkinlik geliştirme amaçlı eğitimler için içerikler sunulması hedeflenmiştir.
3 ülkedeki Hackathon etkinlikleri ile, gençlerle ‘gençlerin uzaktan çalışma yöntemleri’ için yenilikçi fikirler geliştirmeleri planlanmaktadır.