Yes We Can! Projesi

Yes We Can! Projesi

Proje Hakkında

Genel Amaç

Yes We Can projesinin hedef grubu, Bilişim ve İletişim  Teknolojileri okuryazarlığı düşük 60+ yetişkinlerdir. Proje, bu hedef grubunu yaşam boyu öğrenme süreçlerinde destekleyecek mevcut ve yeni Bilişim Teknolojileri araçlarını kullanmalarını sağlama girişimi olmayı amaçlamaktadır.

Özel Hedefler

  1. Freire metodolojisine dayanan yenilikçi BİT öğrenme yaklaşımını uygulayarak yetişkin / kıdemli eğitimcileri çalışmalarında desteklemek.
  2. Eğitimin kademeli modelini uygulamak ve uluslararası öğrenme deneyimini yerel düzeye aktarmak.
  3. Yetişkin / kıdemli eğitim sektörü hakkında toplanan verileri yeni yenilikçi müfredata dönüştürmek.
  4. Androgoji yaklaşımına dayalı mevcut geleneksel Bilişim Teknolojileri kurslarını karma sınıf + çevrim içi öğrenme yönünde genişletmek.
  5. Kıdemli eğitmenlerin BİT araçlarına ulaşması için bir arka plan oluşturmak.

Künye

Ortaklar

  • FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT- POLONYA
  • IASIS- YUNANİSTAN
  • RIZIKA INTERNETU A KOMUNIKACNICH TECHNOLOGII- ÇEK CUMHURİYETİ
  • POSITIVE COWORKING- POLONYA
  • DENEYIMSEL EGITIM MERKEZI DERNEGI- TÜRKİYE

Program

Erasmus+ KA2 İnovasyon İçin İşbirliği ve İyi Uygulamaların Değişimi

Proje Süresi:

34 Ay (01-09-2019 /30-06-2022)

Proje Faaliyetleri

Uluslararası Çevrim İçi Yönetim Toplantısı
IO3 İç Yönetim Toplantısı 2
Kilit Uzmanlar Toplantısı
IO3 İç Yönetim Toplantısı
Çevrim İçi Ortaklar Toplantısı
Proje İç Yönetim Toplantısı
Pandemide Çevrim İçi Proje Genel Yönetim Toplantısı
“Yes We Can” Verimli Proje Yönetim Toplantısı
“Yes We Can” Başladı!