Pandemide Çevrim İçi Proje Genel Yönetim Toplantısı

Ortağı olduğumuz Yes We Can projesi kapsamında, iç yönetim toplantısı gerçekleştirildi.

Covid-19 pandemi sürecinde aktivite planında yapılan değişiklikler ve fikir çıktıları üzerine konuşulduğu toplantıda, ilerleyen faaliyetlere yönelik görev dağılımları yapıldı.

Toplantıda, projemizin ikinci fikir çıktısı olan “Freire Metodolojisinin Yetişkinlerin BİT ihtiyaçlarına göre Uyarlaması” el kitapçığının son hale getirilmesi de konuşuldu. Üretim ve koordinasyonundan sorumlu kuruluşu olduğumuz bu el kitapçığının, BİT ve yetişkin eğitimi alt başlığında 3 ortak ülkeden gelen araştırmalar kontrol edilerek el kitapçığının son haline getirilmesi için aksiyon planları yapıldı.

Yorumlar kapalı.