Yaygın Eğitim İçin Diyalog

Yaygın Eğitim İçin Diyalog

Proje Hakkında

Genel Amaç
AB ve Türkiye’deki Sivil toplum Kuruluşları ( STK) arasında ikili değişimler ve işbirlikleri yoluyla Türkiye’deki yaygın eğitimin tanınırlığına ve gelişimine katkı sunmak.

Özel Hedefler
1. Katılımcı bir sivil toplum diyalogunun kurulmasıyla, Türkiye’de Sivil Yaygın Eğitim Eğitimcilerinin tanınması için uygun bir temel oluşturulması.
2. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaygın eğitim programlarının resmen tanınan modüller listesine eklenecek, evrensel değerler ve sosyal beceriler üzerine eğitim modülleri geliştirilmesi
3. Yerel düzeyde çalışan STK’ların hedef kitleleriyle yaptıkları eğitimler için yaygın öğrenmeyi tasarlama ve sunma kapasitelerini geliştirme ve eğitimlerin kalitelerini arttırma.
4. Yaygın eğitim bağlamında, Türkiye ve AB içerisinde Türkiye’nin AB üyeliğinin önemi ve yararları hakkında genel kamuoyunu etkileme.

Ana Faaliyetler

Araştırma: Avrupa’daki yaygın eğitimin tanınması ve geliştirilmesi konusunda var olan iyi uygulamalar ve devam eden süreçler hakkında bir araştırma yapılacaktır
Diyalog: Yaygın eğitim alanında bir diyalog kurulabilmesi için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde arama Konferansı, odak grup toplantıları yapılacaktır. Bilgi, tecrübe ve iyi örneklerin yerinde gözlemlenebilmesi için AB ülkelerine çalışma ziyaretleri düzenlenecektir.
Geliştirme: Deneyimsel Öğrenme Metodolojileri temelinde Evrensel Değerler ve sosyal beceriler konularında eğitim modülleri geliştirilecektir.
Kapasite Geliştirme: Yerel STK’lar ve eğitmenleri hem deneyimsel öğrenme metodolojisi hem de geliştirilen yaygın eğitim modülleri konusunda eğitim alacaklar ve böylece bölgelerinde akredite edilmiş yaygın eğitim sağlayıcısı olmak için kapasitelerini geliştirecekler.
Yaygınlaştırma
Türkiye’nin AB üyeliğinin yaygın eğitim bağlamında yararları üzerine tanıtım videoları üretilecektir. Ayrıca, projenin sonuçlarını paylaşmak için bir final konferansı düzenlenecektir.

Künye

Proje Adı : Yaygın Eğitim için Diyalog

Süre : 15 Ay

Başvuran Kurum : DeM Deneyimsel eğitim Merkezi

Program :AB-Türkiye arası Sivil Toplum Diyaloğu Destekleme Programı (CSD-V).

Proje Ortakları :

  • MESVAK Müteşebbis Gelişim Vakfı
  • AEYC Association of Estonian Open Youth Centres (Estonya)
  • ERGON Training NGO (Yunanistan)

Proje İştirakçileri :

  • Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
  • Estonya Milli Eğitim Bakanlığı
  • Abdullah Gül Üniversitesi

Proje Süresi: Nisan 2019 – Haziran 2020

Haberler & Faaliyetler

Deneyimsel Öğrenme Kongresi 2020 Kayıtları Başladı!
DeM Eğitici Eğitimi 2020 Rüzgarı
Sivil Toplum Platform Toplantısı-2
DeM Eğitici Eğitimi Katılımcı Çağrısı
Bir Ziyaret de Atina’ya!
Sivil Toplum Platform Toplantısı
Estonya’ya Sıcak Ziyaret
Arama Konferansımızdan Merhaba!
Ses Getiren Lansman!
Yaygın Eğitim İçin Diyalog Projesi’ne Görkemli Açılış

Proje Tanıtım Videosu

Proje Lansman Videosu

Proje Arama Konferansı Videosu

STEP Toplantı Videosu

Yunanistan Çalışma Ziyareti

STEP 2. Toplantı Videosu