Spor Yoluyla Eğitimde Deneyimsel Öğrenme Projesi

Spor Yoluyla Eğitimde Deneyimsel Öğrenme Projesi

Proje Hakkında

Genel Amaç

Beceri geliştirme üzerine odaklanarak deneyimsel öğrenme metodolojisine dayalı sporda ve sporla eğitimin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Özel Hedefler

  1. Spor ve gençlik organizasyonlarının ve sporu bir araç olarak kullanan personelinin deneyimsel öğrenme temelli eğitim kapasitelerini geliştirmek.
  2. Spor aktivitelerinin eğitim potansiyelini arttırmada spor aktiviteleri için deneyimsel öğrenme tabanlı araç ve yöntemler geliştirmek.

Ana Faaliyetler

  • Ulusötesi Toplantılar
  • Yerel Toplantılar

Künye

Proje Adı: Spor Yoluyla Eğitimde Deneyimsel Öğrenme

Program: ERASMUS + PROGRAM

Spor Alanında Küçük İşbirliği Ortaklıklarına Destek

Başvuran Kurum: DeM- Deneyimsel Eğitim Merkezi

Proje Süresi: 11 Ay (01/01/2020 – 31/12/2020)

Proje Ortak Başvuru Sahipleri:

  • Champions Factory Sports Club – Bulgaristan
  • ODTIZ Institute for Education and Inclusion – Slovenya
  • CEFE Macedonia – Makedonya
  • TED Sports Club – Türkiye

Proje Faaliyetleri

Koordinatörler Toplantısı İçin Brükseldeyiz