İSTKA – 3X3 Basketbol Projesi

İSTKA - 3X3 Basketbol Projesi

Proje Hakkında

Projenin Genel Amacı
Sosyal açıdan kısıtları bulunan gençlerin spor yoluyla fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı gelişimlerinin sağlanması, potansiyellerinin ortaya çıkartılması ve özellikle risk altındaki gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmeleri yoluyla, suçtan ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamaktır.

Projenin Özel Amaçları
Suça meyil, okulu terk, madde bağımlılıkları gibi riski yüksek olan İstanbul’un 4 ilçesinde 13-18 yaş arasındaki gençlerin spora yönlendirilmeleri ile sosyal uyumlarını ve toplumsal aidiyetlerini arttırmak,
Kendi yaşıtları olan diğer çocuklarla/gençlerle sosyal etkileşimlerini kuvvetlendirmelerini sağlamak,
içinde bulundukları sosyo-ekonomik koşullardan, ailevi durumlarından yada ergenlik dönemlerinden kaynaklı olarak risk altında bulunan gençlerin, projede basketbol oynayarak, lisanslı oyuncu olup resmi turnuvalarda rekabet ederek hayata daha sıkı tutunmalarını sağlamak;
kendi yaşıtları olan diğer çocuklarla/gençlerle sosyal etkileşimlerini kuvvetlendirmelerini, takım çalışması içerisinde hedef, ümit ve ortak çabalar paylaşımlar yaşayarak sosyal dışlanmalarını azaltmak;
Bu sayede kendi ayakları üzerinde daha sağlam duran, kendilerine güvenen, geleceğe daha ümitli bakabilen, aileleri ve yakın çevresi nezdinde olumlu örnekler olarak bir adım öne çıkabilen gençler olma yolunda ilerlemelerini; ve bu sayede hem kendileri, hem aileleri, hem de çevreleri ve ülkemiz için faydalı bireyler haline gelmelerini amaçlanmaktadır.

Proje Katılımcıları
İstanbul’un, sosyo-ekonomik açıdan nispeten daha dezavantajlı olan,
yaşam koşullarının daha zorlu olduğu, sosyal imkanların daha az olduğu,
etnik köken yada diğer durumlarından dolayı  gençlerin sosyal dışlanmayı daha fazla yaşadıkları,
madde bağımlılığı, okulu erken terk ve suç işleme oranlarının daha yüksek olduğu,
Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan
risk grubunda bulunan 13-18 yaş aralığındaki yaklaşık 2304 kız-erkek gençtir.

Künye

Ortaklar

Türk Basketbolunu Geliştirme Vakfı

Türkiye Basketbol Federasyonu

T.C. Bahçelievler Kaymakamlığı T.C.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı T.C.

Sarıyer Kaymakamlığı T.C.

Küçükçekmece Kaymakamlığı

DeM Rolü

Proje İşbirliği

Program

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) / Çocuk ve Gençlere Mali Destek Programı

Tarihler

2014 – 2015

PROJE WEB SAYFASI

Basketbolun bir sosyal dahil etme için bir araç olarak kullanıldığı proje iki binin üzerinde gence ulaştı. Tüm süreç ve sonuçlar ise bu kitapta derlendi.