Yes We Can! Projesi

Yes We Can! Projesi

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT- POLONYA
Erasmus+ KA2 İnovasyon İçin İş birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
34 Ay 01-10-2019 / 31-07-2022
IASIS- YUNANİSTAN
RIZIKA INTERNETU A KOMUNIKACNICH TECHNOLOGII- ÇEK CUMHURİYETİ
POSITIVE COWORKING- POLONYA
DENEYIMSEL EGITIM MERKEZI DERNEGI- TÜRKİYE

Proje Hakkında

Genel Amaç

Yes We Can projesinin hedef grubu, Bilişim ve İletişim Teknolojileri okuryazarlığı düşük 60+ yetişkinlerdir. Proje, bu hedef grubunu yaşam boyu öğrenme süreçlerinde destekleyecek mevcut ve yeni Bilişim Teknolojileri araçlarını kullanmalarını sağlama girişimi olmayı amaçlamaktadır.

Özel Hedefler

  1. Freire metodolojisine dayanan yenilikçi BİT öğrenme yaklaşımını uygulayarak yetişkin / kıdemli eğitimcileri çalışmalarında desteklemek.
  2. Eğitimin kademeli modelini uygulamak ve uluslararası öğrenme deneyimini yerel düzeye aktarmak.
  3. Yetişkin / kıdemli eğitim sektörü hakkında toplanan verileri yeni yenilikçi müfredata dönüştürmek.
  4. Androgoji yaklaşımına dayalı mevcut geleneksel Bilişim Teknolojileri kurslarını karma sınıf + çevrim içi öğrenme yönünde genişletmek.
  5. Kıdemli eğitmenlerin BİT araçlarına ulaşması için bir arka plan oluşturmak.

Proje Faaliyetleri:
Çevrimiçi İdari Toplantılar
Ulusötesi Yönetim Toplantıları
Öğrenme Faaliyetleri
Çoğaltıcı Etkinlikler
Yerel Uygulamalar

Proje Çıktıları:
IO1 – Mevcut Durum Analizi
IO2 – Freire Metodolojisinin BİT İhtiyaçları Olan Yetişkinler için Uyarlanması
IO3 – Yetişkin Eğiticilere Yönelik BİT Eğitimleri için Freire Metodolojisinin Uyarlanması Rehberi
IO4 – Eğiticiler için Çevirimiçi Öğrenme Platformu
IO5 – Yetişkinler için Mobil Uygulama
IO6 – Öğrenme Faaliyetleri Eğitim Modülü