Yes We Can proje sonuçları, 3 farklı çoğaltıcı etkinlik ile ulusal ölçekteki yetişkin eğiticilerle buluştu!

Türkçe: Yes We Can proje sonuçları, 3 farklı çoğaltıcı etkinlik ile ulusal ölçekteki yetişkin eğiticilerle buluştu!

Proje sürecince 4 ülkeden uzmanlarla üretilen fikri çıktılar ve pilot uygulamalar sonucunda üretilen metotlar, 3 farklı çoğaltıcı etkinlik toplantıları ile 47 STK temsilcisi/yetişkin eğitici/eğitmen ile buluşturulmuştur. 30.06.2022, 04.07.2022 ve 18.07.2022 tarihlerinde gerçekleşen toplantılar sonucunda projemiz 6 fikri çıktısı üzerine fikir paylaşımları, somut uygulamalar ve sunulan metodolojinin gelecek kullanım alanları üzerine tartışmalar gerçekleşmiştir.

Sivil Toplum Eğitim Platformu ve Uluslararası Deneyimsel Öğrenme Ağı eğitmenlerine katılımları için teşekkürlerimizi sunarız.

İngilizce: The results of the Yes We Can project met with adult educators on a national scale with 3 different multiplier events!

During the project implementation process, the intellectual outputs produced by key experts from 4 countries and the methods produced as a result of the piloting studies were brought together with 47 NGO representatives/adult educators/trainers in 3 different multiplier events. As a result of the meetings held on 30.06.2022, 04.07.2022 and 18.07.2022, ideas were shared on the 6 intellectual outputs of our project, concrete implementations and discussions held on the further usage of the presented methodology.

We would like to thank the NGOs of the Civil Society Education Platform (STEP) and the national trainers of International Experiential Learning Network for their participation.

 

Yorumlar kapalı.