Sosyal Dahil Etme Üzerine…

12-21 Eylül 2017 tarihleri arasında İtalya’da ”Social Inclusion” (Sosyal Dahil Etme) isimli proje uygulandı.

Portekiz, Polonya, Ukrayna, Moldova, Kıbrıs, İtalya ve Türkiye olmak üzere toplam 7
ülkeden 42 katılımcıyla farklı kültürler tanındı, farklı fikirler tartışıldı ve bolca eğlenildi.

Projede, küresel bir köy haline gelen insanlığın birbirine git gide yaklaştığı günümüzde toplumsal kalıplar, basmakalıp inanışlar veya kendi oluşturduğumuz kategoriler sebebiyle toplumdan dışlanan sosyal grupların gençlik çalışmaları, devlet politikaları ve STÖ’lerin yapabileceği çalışmalarla toplumdaki sosyal farkındalığın artırılarak özellikle dezavantajlı grupların, toplumların çekirdek gruplarına dahil olabilmesi adına yapılabilecekleri konuşuldu.

Konuşulan konular kapsamında, sosyal sorumluluk projelerinde nelere dikkat edilmeli, dezavantajlı bireylerle iletişimde dikkat edilmesi gerekenler, bir projenin girdi ve çıktılarının önemi gibi konular üzerinde bilgi sahibi olan gençler bu konularda da çeşitli atölyeler düzenlediler.

Projedeki etkinliklerin üzerine, şehirde sosyal dahil etme graffitilerinin olduğu alana ziyaret düzenleyen gençler oradaki eserler üzerinden edindikleri bilgilerle inceleme yapma fırsatı da yakaladılar.

Yorumlar kapalı.