YANYANA TANIŞMA ATÖLYESİ-Eskişehir

YANYANA Tanışma Atölyesi-Eskişehir

Rum Cemaati ve Vakıfları Destekleme Derneği
Azınlık Hakları
Hak Temelli Sivil Toplum
Kültürler arası Öğrenme
28 Temmuz 2018
23 Katılımcı

PROJE

 YANYANA, Rum Cemaat Vakıflarını Destekleme Derneği tarafından yürütülen bir Avrupa Birliği projesidir. Bu proje kapsamında Türkiye’nin birçok farklı noktasındaki üniversite öğrencileri 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde bir araya geldiler.

İÇERİK

Deneyimsel Eğitim Merkezi (DeM) tarafından geliştirilen ‘Tanıtma Değil Tanışma” atölyesi, YANYANA gençlik ekibinin eşliği ve Mustafa ERDOĞAN’ın yürütücülüğünde gerçekleşti. Atölye, Türkiye’nin kültürel çeşitliliğine yönelik farkındalığı pekiştirmek hedefiyle yola çıkmıştı. Bu hedef doğrultusundaki İlk etkinlikte katılımcılar birbirleriyle tanıştı, ardından da katılımcılara proje hakkında bilgiler verildi. Azınlıkların Türkiye’deki toplumsal hayatı, Cumhuriyet tarihinden bugüne taşınan konular, özellikle azınlık toplumlarına mensup gençlerin karşılaştıkları sorunlar atölye kapsamında ele alındı. Yürütülen projenin yaygınlaştırılmasına yönelik öneri ve destek talepleri kaydedildi ve konuşulan atölye konularının üzerine ileride neler yapılabileceği tartışıldı.