RUMVADER Eğitici Eğitimi

RUMVADER Eğitici Eğitimi

Rum Cemaati ve Vakıfları Destekleme Derneği
Eğitici Eğitimi
24-27 Temmuz 2017
18 Katılımcı

PROJE HAKKINDA

Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği (RUMVADER) ile Boyacıköy Surp Yerits Mangans Ermeni Kilisesi Vakfı’nın Avrupa Birliği hibe destekli projesi kapsamında 24-27 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul`da Heybeli̇ada`daki Aya Tri̇ada Manastırı’nda bir eğitici eğitimi kampı düzenlendi. Eğitimde Türkiye’de yaşayan Rum, Süryani, Yahudi ve Ermeni cemaatlerine mensup 17-31 yaş aralığındaki gençlik liderleri yaygın eğitim teknikleri ve proje geliştirme konusunda eğitici eğitimi aldılar.

EĞİTİMİN KONULARI:

  • Sivil Toplum & Savunuculuk
  • Yaygın Eğitim Teknikleri
  • Deneyimsel Öğrenme
  • Proje Döngüsü Yönetimi
  • Çözümleme (debrief) Modeli
  • Deneyimsel Öğrenme Tabanlı Program Tasarımı