GIZ- Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu 4. Koordinasyon Toplantısı

GIZ- Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu 4. Koordinasyon Toplantısı

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)
39 Katılımcı
Adana, Türkiye
05-06 Mart 2019

 TOPLANTININ AMACI:

  • Toplum merkezleri̇ni̇n ve yerel insiyatiflerinin desteklenmesi yoluyla turki̇ye’deki̇ mülteci̇ler ve ev sahi̇bi̇ topluluklar i̇çi̇n sosyal hi̇zmetleri̇n geli̇şti̇rilmesi̇.

TOPLANTININ KONUSU

  • CLIP (Community Centres And Local Initiatives Project) proje ortaklarının son koordinasyon toplantısından bu yana geçen süredeki çalışmalarını paylaşmaları ve özellikle İzleme & Değerlendirme sürecinin ve sonuçlarının ortaklarla birlikte değerlendirilerek gelecekte yapılacak İzleme & Değerlendirme toplantıları için ortaklardan görüş alınması.

KOLAYLAŞTIRICI:

Mustafa ERDOĞAN