Final Konferansı ve Proje Değerlendirme Toplantısı

Türkçe: Yes We Can projesi Final Konferansı’ndayız!

22-25 Haziran tarihleri arasında Polonya’da gerçekleştirilen proje nihai değerlendirme toplantısı ve Final Konferansı ile 34 aylık Yes We Can uygulama süresinin sonuna geldik. Final değerlendirme toplantısında, proje süresince üretilen 6 fikri çıktı değerlendirilmiştir ve Final Konferansı’nda da bu çıktılar yetişkin eğitimi alanında çalışmalar yürüten kurum ve eğitmenler ile paylaşılmıştır.

Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden iki uzmanımız ve proje ekibinin katıldığı konferansta Freire metodolojisinin pilot çalışmalarda kullanılması sonuçları ve Öğrenme Faaliyetleri içeriği yararlanıcılarla paylaşılmıştır.

34 ay sonunda ulaşılan proje sonuçları ışığında ortaya çıkan iyi uygulamalar ve ihtiyaçlar kapsamında çalışmalarımız devam edecektir!

İngilizce: We’re at “Yes We Can” project’s Final Conference!

With the project final evaluation meeting and Final Conference held in Poland between 22-25 June, we have come to the end of the 34-month implementation phase of Yes We Can project. In the final evaluation meeting, 6 intellectual outputs produced during the project were evaluated and at the Final Conference, these outputs were shared with organizations and trainers working in the field of adult education.

At the conference attended by two experts from our associate partner – General Directorate of Lifelong Learning and DeM Turkey’s project team, the results of adaptation of the Freirean methodology for seniors with ICT needs used in pilot studies and the training programs of Learning Teaching Activities were shared with the beneficiaries.

Our work will continue within the scope of good practices and needs that emerged in the light of the project results achieved at the end of 34 months!

Yorumlar kapalı.