Herkes İçin Erasmus

Herkes İçin Erasmus

Proje Hakkında

AMAÇ
Medya aracılığıyla, AB ve Türk kamuoyları arasında karşılıklı işbirliği, anlayış ve diyalog ortamının oluşturulmasını hedefleyen Proje, AB eğitim ve gençlik programları çerçevesinde öğrencilere, gençlere ve iş dünyasına sunulan fırsatların daha iyi tanınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • 13 Bölümden oluşan ve her bölümde Erasmus+ programı kapsamında  mali destek almış gerçek bir proje hikayesinin yer alacağı televizyon programı hazırlanıyor. Program 3 haftada bir olmak üzere Eurostar ve TV Berlin’ de yayınlanıyor
  • Çekilecek filmlerin içeriği konusunda özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, öğrenci kulüpleri ve gençlik kuruluşları temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunulacak İstanbul ve Berlin’de 2’şer günlük danışma toplantıları düzenleniyor
  • Proje sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığı  uluslararası bir tanıtım konferansı düzenleniyor.

Künye

Ortaklar

Star TV Avrupa

TV Berlin

DeM Rolü

Proje İşbirliği

Program

AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı

Tarihler

2014 – 2015