Eğitim İşbirliği

Eğitim

Yetkinlik temelli eğitim programları kurguluyoruz; yalnızca bilgi aktarımına değil, beceri ve tutum geliştirmeyi de amaçlayan öğrenme hedefleri belirliyoruz. Eğitimlerimizi; öğrenen merkezli, katılımcıların eğlenerek öğrendikleri, kendi sınırlarını zorlayarak beceri ve tutumlarının farkına vardıkları interaktif bir yaklaşımla tasarlıyoruz.

Deneyimsel Öğrenme tabanlı bir yöntem izlediğimiz eğitimlerde; monologdan çok diyalog kuruyor, tek yönlü aktarımdan ziyade etkileşim sağlıyor, genel ve tek tip bir metodoloji takip etmektense farklı öğrenme stillerini kapsayan zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamı yaratıyoruz.

Birlikte neler yapabiliriz?

  1. Kurumunuzun ihtiyaçlarına özel deneyimsel öğrenme tabanlı eğitim programları tasarlayabiliriz.
  2. Kurumunuzun eğitim programlarının deneyimsel öğrenme metodolojine adaptasyonu için işbirliği yapabiliriz.
  3. Eğitimcileriniz için Deneyimsel Öğrenme Eğitici Eğitimi düzenleyebiliriz.